Informacja o zmianie oprocentowania środków pieniężnych na koncie oszczędnościowym Pol-Efekt

Szanowni Państwo,

 

              Uprzejmie informujemy, że w dniu 01 stycznia 2018r. zmianie ulega Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Łęcznej w części dotyczącej oprocentowania konta oszczędnościowego Pol-Efekt. Nowa wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na koncie oszczędnościowym Pol-Efekt wynosi (oprocentowanie zmienne w skali roku):

dla kwot

od 0 do 99,99 zł                                                                    0,00%

od 100,00 zł do 9999,99 PLN                                               0,90%

nadwyżka w przedziale 10000,00 - 99999,99 PLN               1,00%

nadwyżka ponad 100000,00 PLN                                          1,40%

         Jednocześnie informujemy, że Posiadaczowi rachunku nieakceptującemu proponowanych zmian, w każdym czasie przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian, przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub złożenia oświadczenia o sprzeciwie (odmowa przyjęcia nowych warunków). W przypadku gdy Posiadacz rachunku zgłosił sprzeciw, ale nie dokonał wypowiedzenia Umowy, Umowa ta wygasa z dniem 31 grudnia 2017r.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy oddziałów Banku.

Udostępnij
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0

Komentarze wyłączone