Zmiany w Regulaminie i Taryfie opłat i prowizji.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 8 sierpnia 2018 r. zostanie zmieniony „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób  fizycznych” (zwany dalej „Regulaminem”) oraz „Taryfa opłat i prowizji bankowych  Banku Spółdzielczego w  Łęcznej dla  Klientów indywidualnych” (zwana dalej „Taryfą”). Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów do wymogów ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, a także Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Treść Regulaminu oraz wciąg z Taryfy dostępne są w każdej placówce naszego Banku oraz na stronie internetowej www.bsleczna.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łęcznej

Udostępnij
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0

Komentarze wyłączone