SMS KONTAKT

SMS Kontakt zapewnia Państwu stały kontakt z Bankiem za pomocą wiadomości SMS

Co zyskujesz?

 

Za pośrednictwem SMS Kontakt mogą Państwo:

 • uzyskiwać aktualne informacje o swoim rachunku bankowym;
 • otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku);
 • otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach klienta (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym wcześniej rachunku);
 • realizować przelewy krajowe na zdefiniowanego Odbiorcę.

 

Dodatkowe informacje:

 

 1. Opis i zakres usług świadczonych w ramach systemu SMS Kontakt dostarczany jest Użytkownikowi podczas aktywacji usługi lub opublikowany jest na stronie internetowej Banku.
 2. Warunkiem korzystania przez Klienta z SMS Kontakt jest podpisanie Umowy, oraz posiadanie telefonu komórkowego wraz z numerem telefonu komórkowego operatora krajowego.
 3. Aktywacja SMS Kontakt, podczas której Posiadacz rachunku otrzyma w postaci wydruku identyfikator raz hasło aktywacyjne następuje w Banku.
 4. Posiadacz rachunku może wskazać maksymalnie dwa numery telefonów do korzystania z SMS Kontakt.
 5. Modyfikacji usług dostępnych przez SMS Kontakt Posiadacz rachunku może dokonać w Banku.
 6. SMS Kontakt przestaje być świadczona w przypadku rozwiązania Umowy lub złożonej rezygnacji Klienta ze świadczenia SMS Kontakt.
 7. SMS Kontakt działa w dni robocze w godz. 7.00-20.00.

 

Jak wydać komendę za pomocą SMS?

 

 1. Wykonanie usługi za pośrednictwem SMS Kontakt wymaga sformatowana odpowiedniej treść wiadomości SMS (komendy SMS) wysyłanej przez Klienta na wskazany przez Bank numer telefonu 2250.
 2. Komenda SMS musi zawierać kod identyfikacyjny, PIN oraz właściwe dla danej usługi polecenie.
 3. Szczegółowy wykaz Komend SMS
 4. W odniesieniu do usługi przelewu krajowego na zdefiniowanego Beneficjenta, podanie kodu identyfikacyjnego oraz numeru PIN w komendzie SMS jest równoznaczne z autoryzacją transakcji płatniczej.
Udostępnij
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0