Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy tylko w stosunku do jednej umowy kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych i udzielane są na wniosek kredytobiorcy.

 

Sposób złożenia wniosku:

1) w systemie bankowości elektronicznej, poprzez wiadomość klienta z zakładki wnioski – inne wnioski – wyłącznie w sytuacji kiedy kredyt zaciągnął jeden Kredytobiorca,

2) w Placówce Banku;

3) dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową na adres kontakt@bsleczna.pl wyłącznie gdy załączony do wiadomości e-mail Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców;

4) dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres centrali Banku ul. Partyzancka 17, 21-010 Łęczna.

 

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

 

Kontakt telefoniczny (81) 752 7 313.

Wniosek do pobrania

Udostępnij
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0