PSD2 – Informacje dla Klienta

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Łęcznej w ramach dostosowania do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2018 poz.1075) implementującej wymogi dyrektywy PSD2, wprowadził nowe sposoby silnego uwierzytelnienia transakcji płatniczych oraz dostępu do systemu bankowości elektronicznej.

PSD2 nakłada na banki obowiązek wzmocnienia bezpieczeństwa autoryzacji transakcji, tzw. silne uwierzytelnienie klienta. Aby zainicjować płatność konieczna będzie identyfikacja Klienta za pomocą co najmniej 2 niezależnych metod uwierzytelnienia.

ZMIANY W LOGOWANIU I AUTORYZACJI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ (system def3000/CEB) - KLIENT INSTYTUCJONALNY

ZMIANY W LOGOWANIU I AUTORYZACJI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ (system Asseco CBP) - KLIENT INDYWIDUALNY

Od dnia 14 września 2019 roku będziemy zmuszeni zablokować możliwość autoryzowania transakcji przy pomocy Tokena RSA, co będzie równoznaczne z brakiem możliwości autoryzacji dyspozycji i brakiem dostępu do bankowości elektronicznej przez Klientów, którzy logują się przy pomocy Tokena RSA.

Dostosowując się do nowych obowiązków w zakresie silnego uwierzytelnienia, Bank udostępnił inne metody autoryzacji m.in.:

mToken Asseco MAA

Szczegółowe informacje dotyczące mTokena mogą Państwo uzyskać w Placówkach Banku oraz pod adresem strony:     www.tokenmobilny.pl oraz www.bsleczna.pl

Dyrektywa PSD2 wprowadzi również zmiany dla Klientów posiadających karty i korzystających z portalu kartowego www.kartosfera.pl.

Docelowo, w przeciągu kilku miesięcy, zostanie usunięty wymóg „aktywacji” zabezpieczenia 3DS na rzecz automatycznego wyłączenia zabezpieczenia dla wszystkich kart. Podczas dokonywania transakcji internetowych Klient będzie poproszony o podanie” kodu PIN do transakcji internetowych” – co będzie pierwszym etapem uwierzytelnienia. W przypadku poprawnego wprowadzenia kodu PIN, Klient jako drugi czynnik uwierzytelnienia otrzyma jednorazowy kod SMS.

Udostępnij
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0

Komentarze wyłączone