KARTOSFERA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Łęcznej od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych i kredytowych w następującym zakresie:

1)   wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure  - jest to sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Użytkownika karty Hasła 3D Secure otrzymanego na podany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;

2)  dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany (zablokowany). W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku BPS S.A.
(86 215 50 00) lub bezpośrednio w placówce Banku oraz każdy Użytkownik powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Łęcznej aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

  1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www. kartosfera.pl
  2. podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
  3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy dostępny jest od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem można dokonać następujących czynności:

  • aktywować kartę,
  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  • zmieniać kod PIN,
  • włączyć lub wyłączyć funkcję płatności zbliżeniowych,
  • zastrzegać kartę.

Instrukcja rejestracji i obsługi Kartosfery znajduje się w podręczniku użytkownika portalu.

Udostępnij
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0