PRZEKAZY ZAGRANICZNE

Aby otrzymać przekaz z zagranicy należy podać podczas wysyłki Kod BIC ( SWIFT) Banku Spółdzielczego w Łęcznej:

POLUPLPR

Oferujemy klika typów przelewów:
 • polecenie wypłaty,
 • przelew SEPA,

Płatności realizujemy w walutach określonych w "Tabeli kursów walut Banku BPS S.A." oraz w walucie polskiej na zlecenie klientów prowadzących rachunki w naszym Banku.

Przy kwotach od równowartości 20 000 oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut.

Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie pilnym dla przekazów w walutach: EUR, USD, GBP

https://bsleczna.pl/wp-content/uploads/2016/03/szczeg%C3%B3%C5%82y-oferty.pngSzczegóły:

Polecenie wypłaty - polecenie przekazu dewizowego do innego banku krajowego lub zagranicznego, nie spełniającego warunków przelewu SEPA

Przelew SEPA - przekaz dewizowy realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii spełniający poniższe warunki:

 • waluta transakcji EUR;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN;
 • koszty „SHA” (prowizje i opłaty Banku pokrywa zleceniodawca natomiast koszty banków pośredniczących beneficjent);
 • tryb realizacji standardowy;
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

 

Koszty (opcjonalnie):

 • BEN – beneficjent, co oznacza, że do opłacenia prowizji i opłat Banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest odbiorca przekazu, beneficjent (są one potrącane z kwoty przekazu);
 • OUR – zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji i opłat Banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę przekazu.
 • SHA - prowizje i opłaty Banku pokrywa zleceniodawca natomiast koszty banków pośredniczących beneficjent.

https://bsleczna.pl/wp-content/uploads/2016/03/kontakt.pngZapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Udostępnij
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0