ZASTRZEGAM.PL

zastrzeganie_kart1
System zastrzegania Kart zastrzegam.pl to:
 • rozwiązanie pozwalające na szybkie zastrzeżenie karty płatniczej nawet jeśli nie znamy numeru telefonu do swojego banku
 • kluczowym elementem systemu jest zautomatyzowana infolinia IVR,
  wykorzystująca technologię rozpoznawania mowy (portal głosowy)
 • portal głosowy przekierowuje posiadacza karty do właściwej infolinii wydawcy w celu zastrzeżenia karty
[+48] 828 828 828 krok po kroku:
 1. Zastrzeżenie Karty płatniczej, z wykorzystaniem Usługi, Użytkownik może dokonać 7 dni w tygodniu 24 godziny
  na dobę.
 2. Celem dokonania zastrzeżenia Karty płatniczej w Usłudze, Użytkownik winien nawiązać połączenie telefoniczne
  z Portalem głosowym.
 3. Po nawiązaniu połączenia Portal głosowy poprosi Użytkownika o wskazanie nazwy Banku oraz przekieruje połączenie
  na infolinię właściwego Banku.
 4. Po przekierowaniu połączenia zastrzeganie kart odbywa się zgodnie z procedurami wewnętrznymi danego Banku.
 5. W przypadku przerwania połączenia z Portalem głosowym Użytkownik, celem dokonania skutecznego zastrzeżenia Karty płatniczej, winien nawiązać ponowne połączenie i przeprowadzić od początku procedurę zastrzeżenia Karty płatniczej.
 6. Użytkownik w ramach jednego połączenia może dokonać zastrzeżenia Kart płatniczych wyłączenie w jednym Banku. Celem zastrzeżenia Kart płatniczych w innym Banku, Użytkownik musi ponownie skorzystać z Usługi.

Więcej informacji na temat usługi na stronie www.zastrzegam.pl

Udostępnij
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0